Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat en Muntanyes Mediterrànies

Al juny del 2016 es va crear el Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona amb el suport de la Fundación Biodiversidad. L’objectiu principal del Centre és la realització i foment del seguiment de la biodiversitat a llarg termini com a eina per conèixer l’estat de les espècies, hàbitats i processos ecològics en el marc de canvi local i global, per tal que els coneixements obtinguts puguin ser útils en la gestió i conservació. L’àrea de treball inicial del projecte és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac (PNSLL), àrea representativa d’ecosistemes mediterranis, però a la vegada amb particularitats que li donen rellevància (endemismes, espècies amenaçades, xarxes tròfiques específiques i problemàtiques de conservació) i un marc adequat on establir indicadors representatius d’espècies, hàbitats, processos ecològics i factors de canvi.

Durant el primer any de funcionament del Centre s’han creat les bases d’informació a partir de les quals s’han establert els indicadors de seguiment a llarg termini i determinat els seguiments prioritaris i els seus protocols. Per fer-ho, es va recopilar la presència de 2.759 espècies, 96 hàbitats, així com 29 seguiments de biodiversitat i a través d’un procés de selecció quantitativa per mitjà d’un Índex de rellevància es van seleccionar com a prioritaris 582 espècies, 11 hàbitats, 8 factors de canvi i 4 processos ecològics. Posteriorment, per mitjà d’una anàlisi de similituds i un Índex de prioritat es van establir 25 Seguiments prioritaris dels quals 13 corresponen a l’estat de les espècies, 1 de l’estat dels hàbitats, 4 de l’estat dels processos ecològics i 7 de l’efecte dels factors de canvi. La utilitat de la priorització dels seguiments permet la optimització dels recursos, així com una visió ecològica transversal i útil de la gestió i conservació.

Durant el segon any de funcionament, es van redactar els protocols específics dels seguiments, es van començar a implementar al PNSLL, i es van transferir a gestors, investigadors, professionals i ONGs per tal que puguin ser implementats en altres espais naturals protegits i de la xarxa Natura 2000. En aquest sentit, es va establir una col·laboració amb el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) en el marc del Projecte SISEBIO (Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat de Catalunya que desenvolupa el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) i que es va traduir en la localització i selecció de parcel·les de seguiment que podran ser compartides, a la vegada que la transferència d’informació recíproca ha estat creadora de sinergies positives.

Enllaços relacionats
  • Botes de muntanya, binocles i llanternes per col·laborar en el cens de rapinyaires nocturns (10/01/2019): Veure
  • Vols participar al cens de rapinyaires nocturnes al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac? (23/11/2018): Veure
  • Creat el nou Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (07/08/2017): Veure
Un investigador de l’EBC-UB realitzant un seguiment de micromamífers. Foto: Roger Puig-Gironès (EBC-UB).
Un guarda del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac realitzant un seguiment d’invertebrats. Foto: Vicenç Bros (PNSLL).
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest