Gestió i conservació

La conservació de la biodiversitat presenta tres nivells d’actuació: l’espècie, l’hàbitat i els processos ecològics. La conservació d’espècies amenaçades no es pot deslligar de la conservació dels hàbitats on viuen ni dels processos ecològics dels que formen part, mentre que la simple conservació dels hàbitats tampoc garanteix per si sol la conservació de les espècies que hi viuen ni dels processos ecològics que hi tenen lloc. La recerca científica realitzada en el marc de l’ecologia de poblacions i comunitats ens ofereix informació rigorosa i contrastada aplicable a la gestió i conservació d’espècies, hàbitats i processos. Ens informa d’aspectes tant variats com els factors que determinen l’evolució demogràfica d’una població (productivitat, mortalitat i moviments dels individus), les causes de mortalitat, la disponibilitat d’aliment i la qualitat dels seus territoris, o les àrees i hàbitats més utilitzats.

La participació en diversos projectes de conservació, en col·laboració amb organismes públics responsables de la gestió del nostre patrimoni natural, empreses, entitats, propietaris particulars i diversos col·lectius de la societat, ens permet investigar sobre quines són les mesures més adequades a les problemàtiques que afecten a les espècies amenaçades, els seus territoris i els seus hàbitats.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest