Biologia de la reproducció i comportament

Un dels processos més rellevants del cicle vital dels éssers vius és la reproducció. D’ella en depèn el futur dels organismes com a espècies i, per tant, conèixer la fenologia de la reproducció, la seva duració, els factors implicats, així com altres aspectes relacionats, ens permeten obtenir informació clau de la biologia de l’espècie en qüestió. De la mateixa manera, aquest procés vital condiciona la pervivència de les poblacions, i per tant el seu coneixement i el dels factors limitants són essencials per a gestionar i conservar les poblacions de plantes i animals.

En el cas de moltes espècies d’aus amenaçades, el període reproductor és un dels més crítics del seu cicle vital, ja que si les condicions no són les adequades, a causa de la manca d’aliment o de destorbs provocats per determinades activitats humanes com la realització de treballs forestals o l’increment incontrolat de pràctiques de lleure a la natura, els adults abandonaran el niu, comprometent la realització de la posta, la fertilitat dels ous, o la mort dels polls per refredament o inanició. Per aquests motius, els estudis específics realitzats sobre la biologia reproductiva i el comportament de l’àliga perdiguera, així com el seguiment anual de les seves poblacions i de les poblacions d’aufrany a Catalunya, ens ofereixen informació imprescindible per al coneixement de la seva biologia i ecologia.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest