NOTÍCIES

La Covid 19 i la conservació de la biodiversitat

El Parc natural de Sant Llorenç del Munt, el primer creat a l’Estat Espanyol, acull al Centre de Monitoreig de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies que té per objecte el seguiment de la biodiversitat per a tenir un diagnòstic continuat dels seu estat i...

El salvament del caganiu: un ajut alimentari crucial

En algunes espècies d’ocells i, en especial, els rapinyaires que tenen postes de dos o més ous,  com que la femella comença a covar des que pon el primer ou, els polls neixen esgraonats d’edat, de manera que entre el més gran i el més petit (el caganiu) es poden...

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest