impacte social

L’impacte de la recerca acadèmica en humanitats i ciències socials: recomanacions per a una avaluació integral

Jordi Ardanuy
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Severinson, Peter (2017). Approaches to assessing impacts in the humanities and social sciences. Ottawa: Federation for the Humanities and Social Sciences = Fédération des sciences humaines. 28 p. Disponible a: <http://www.ideas-idees.ca/sites/default/files/impact_report_en_final.pdf>. [Consulta 09/12/2018].


Des de fa uns anys s’està produint un debat internacional cada cop més intens sobre com cal avaluar realment l’impacte de la recerca científica, especialment en les disciplines d’humanitats i ciències socials (HCS). La Federation for the Humanities and Social Sciences canadenca, que representa una comunitat de més de 90.000 persones entre investigadors i estudiants de postgrau d'universitats de tot l’Estat, encoratja i participa d’aquest intercanvi de idees i elaboració de propostes. L’any 2014 ja va publicar un document de treball sobre el tema1 del qual, de fet, l’informe que ara esmentem n’és complementari i de seguiment.

El valor de les biblioteques a Espanya triplica el seu cost

Hilario Hernández
Director de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 

Gómen Yáñez, José Antonio, Coord. (2014) Estudio FESABID: El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-estudio-realizado-por-fesabid-demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a

Worth every cent and more..., Worth Their Weight..., Enriching communities..., The Library Dividend..., Dollars, sense and Public Libraries...1 Títols tan suggestius figuren a les portades d'alguns dels estudis que es realitzen en els últims anys i que tracten de mesurar l'impacte econòmic i social de les biblioteques. La immensa majoria d'aquests informes s'han elaborat durant l'última dècada en l'àmbit anglosaxó, fonamentalment als Estats Units i al Regne Unit i, especialment, també a Austràlia. No falten algunes aproximacions en altres països (Alemanya, Nova Zelanda, Noruega, Corea, Canadà...), als quals s'ha incorporat en l'últim any Espanya.

A la base d'aquests informes hi ha la crisi del finançament públic (i, per tant, la necessitat de mostrar el valor social i econòmic dels serveis bibliotecaris), alhora que compta amb el desenvolupament de metodologies contrastades per mesurar el valor econòmic de les activitats no lucratives o el valor social de les empreses i organismes públics.

Aquests estudis i informes han estat realitzats amb metodologies diferents, no hi ha encara una terminologia uniforme, ni unes eines i indicadors unificats i homologats ni en l'àmbit internacional ni dins dels països on més s'han produït.

Tanmateix, s'estan produint intents de normalització i tendeix a haver-hi una confluència progressiva, almenys pel que fa a l'objectiu de mostrar el valor econòmic de les biblioteques i el seu impacte en l'economia general i local (o regional), amb formulacions finals d'avaluació del cost/benefici o el càlcul del retorn de la inversió (ROI, la sigla anglesa) en termes monetaris.

Subscriure a RSS - impacte social