Les formigues treballen, les cigales canten: Current cites

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Amadeu Pons
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

 

Current cites. Vol. 1, no. 1 (August 1990)-  . Berkeley: Library Technology Watch Program, University of California, 1990-  . Mensual. Des de vol. 16, no. 1 (Jan. 2005), subtítol: An annotated bibliography of selected articles, books, and digital documents on information technology. Des de vol. 11, no. 8 (August 2000), el director és Roy Tennant.  Des de vol. 16, no. 1 (Jan. 2005) és publicat per WebJunction.org. <http://lists.webjunction.org/currentcites/>. [Consulta: 6 gener 2011]. ISSN 1060-2356.

Bibliografia mensual especialitzada en tecnologies de la informació, de caràcter selectiu i d'accés gratuït, publicada únicament per Internet. L'àmbit temàtic és força ampli, donat que les tecnologies són presents en tots els àmbits de la nostra professió. S'hi tracten temes com ara les biblioteques digitals, preservació de recursos, gestió de repositoris, Google, Internet, usabilitat, catalogació, opacs, gestors de continguts, accés obert... Els treballs citats fan referència tant a biblioteques públiques com universitàries, i a altres contextos d'aplicació.

No es descarta cap tipologia documental. Hi són més abundants, com és lògic, els articles de revista; però també hi trobem monografies i contribucions a congressos. La gran majoria de documents citats són en línia.

Pràcticament tots els treballs citats són en anglès. Es revisen sistemàticament 55 revistes, totes en aquest idioma. Entre elles hi trobem els títols més prestigiosos del nostre camp, tant aquells pròpiament dedicats a les tecnologies com d'altres de més generals. Per exemple, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Journal of documentation, Journal of computer mediated communication, Cataloging & classification quarterly, College & research libraries, Information technology and libraries, Online information review, The serials librarian, The electronic library...

D'altra banda, es revisen una bona colla de revistes que no figuren entre les que tenen més renom. En canvi, hi ha títols amb un factor d'impacte important que no es revisen sistemàticament (per exemple, Information technology & management, Journal of management information systems o Journal of information technology). També hi trobem articles procedents de moltes altres revistes (més enllà de la cinquantena que es revisa regulament), sempre en anglès. (No hi hem trobat cap treball citat en francès, alemany, italià... Exepcionalment hi ha un article citat de BiD i un d'EPI, i una entrada per a les Jornadas de Documentación de FESABID).

Cada aparició mensual consta d'una mitjana de 8 entrades (un centenar a l'any). Cada registre és compost per la referència bibliogràfica (que inclou l'enllaç cap al document a text complet, si es troba disponible en línia) i un resum. Els resums tenen una extensió d'entre 100 i 200 paraules, són originals i van signats pel col·laborador que l'hagi redactat. No s'hi afegeixen paraules clau ni altres descriptors.

La recuperació de la informació publicada en mesos anteriors (des de juliol de 2002) és possible gràcies a un cercador, que recupera el text complet dels registres (no es poden fer cerques per camps, ni combinades, perquè la informació no es troba estructurada). (Tot i que enlloc no es diu, es pot truncar amb l'asterisc, els operadors AND, OR i NOT són actius, i es poden construir expressions més o menys complexes, amb parèntesis.)

Sobre l'actualització de la informació cal dir que és molt alta: la majoria dels treballs citats són del mateix mes en què es publica la seva entrada a Current cites (que sol aparèixer a final de cada mes). Només alguns són dels mesos anteriors.

Current cites es pot consultar per la seva pàgina web, d'accés gratuït, on es poden veure tots els números publicats, i es pot rebre també per correu electrònic i RSS (les instruccions, a la seva pàgina web).

La història de Current cites es compta ja per dècades: el primer número aparegué l'agost de 1990, promogut pel Library Technology Watch Program de la biblioteca de la University of California, a Berkeley. Els responsables de la seva elaboració eren tots bibliotecaris d'aquella institució i els destinataris, els seus col·legues. Les primeres aparicions foren en paper (posteriorment s'han digitalitzat i ara són consultables tots en línia). La periodicitat mensual s'ha complert sempre estrictament.

Roy Tennant és el responsalbe de la publicació des de l'agost de 2000, tot i que n'ha estat l'ànima des del primer número, i l'únic supervivent del grup de treball inicial. L'equip de col·laboradors  és format actualment per deu professionals: vuit d'Estats Units, un d'australià i un espanyol. Tots vinculats a biblioteques universitàries, tret de dos, que treballen en biblioteques públiques: Charles W. Bailey, Jr. (responsable d'unes bibliografies que van ser ressenyades ja en aquest bloc fa uns mesos), Keri Cascio, Frank Cervone, Warren Cheetham, Alison Cody, Susan Gibbons, Peter B. Hirtle, Leo Robert Klein, Brian Rosenblum i Jesús Tramullas (professor de Saragossa). Tots ells hi treballen voluntàriament.

L'objectiu de Current cites és clar: donar a conèixer mensualment una mostra molt selecta de treballs recents de valor per als interessats en l'aplicació de les tecnologies a la informació i documentació. Els breus comentaris que acompanyen cada entrada sintetitzen el contingut i posen de relleu el més important. (En aquest aspecte la publicació ha anat guanyant qualitat amb els anys; al principi d'aparèixer els comentaris eren molt minsos, purament indicatius, i algunes vegades ni n'hi havia.)

A diferència d'altres fonts secundàries que indexen exhaustivament els treballs apareguts en centenars de revistes del nostre àmbit (com ara Library, information science & technology abstracts d'EBSCO, Library literature de Wilson, o LISA de Proquest) Current cites vol proporcionar una informació molt triada, com si es tractés del suggeriment d'un amic, i vol estalviar als professionals un temps que normalment els és molt escàs. Queda clar que no es pot garantir que les seves recomanacions siguin tot el més important que es publica; però sí que es pot assegurar que tot el que recomana és important.

Una característica pròpia de Current cites és que està centrat quasi exclusivament en documentació publicada en anglès. També és de destacar la seva ja llarga trajectòria: l'aparició continuada durant vint anys li confereix una qualitat que va més enllà de la seva utilitat indubtable per a la informació d'actualitat. És una eina també per identificar autors i temes que han predominat al llarg dels anys. Ens agradaria que existís una publicació europea similar.

En definitiva, una eina molt valuosa per estar alerta de les novetats que ens poden interessar, i que complementa altres mecanismes per estar al dia a la nostra professió, com les entrades a alguns blocs,  les llistes de distribució i els butlletins de notícies institucionals.

I una obra pròpia de formigues, que sense «cantar» estridentment com les cigales, van fent una feina realment profitosa.


 

Comentaris

Fantàstic aquest resum.Clar i útil. Rebo per subscripció els Current Cites de s de fa temps i m'és molt util.Hi torbo coses molt interessants per estar al dia. Ara la ressenya del Blok m'ha ajudat a entendre millor què hi puc trobar i com treure'n més profit La ressenya diu "Ens agradaria que existís una publicació europea similar". El Blok va per aquest camí. Ànims i endavant.