Afegeix un nou comentari

Ús i penetració dels llibres electrònics als Estats Units: resultats d'una enquesta

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Julio Alonso Arévalo
Facultat de Traducció i Documentació
Universitat de Salamanca
 

Survey of ebook penetration and use in U.S. academic libraries (2010). Library Journal; School Library Journal. November 2010. [New York, N.Y.]: Library Journal. 112 p. <http://c0003264.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/Academic%20Library%20Ebook%20Report_2.pdf>. [Consulta: 27/06/2011].
Survey of ebook penetration and use in U.S. public libraries (2010). Library Journal; School Library Journal. November 2010. [New York, N.Y.]: Library Journal. 114 p. <http://c0003264.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/Public%20Library%20Ebook%20Report_2.pdf>. [Consulta: 27/06/2011].
Survey of ebook penetration and use in U.S. school (K-12) libraries (2010). Library Journal; School Library Journal. November 2010. [New York, N.Y.]: Library Journal.111 p. <http://c0003264.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/School%20Library%20Ebook%20Report_2.pdf>. [Consulta: 27/06/2011].
 

El novembre de 2010 es van publicar les dades de l'enquesta "LJ / SLJ Survey of ebook Penetration & Utilitza in US" realitzada el passat estiu per LJ i SH als Estats Units amb resums diferenciats per a biblioteques universitàries, públiques i escolars.

Veure informes:
Academic libraries (pdf)
Public libraries (pdf)
School libraries (pdf)

L'enquesta sobre llibres electrònics es va dissenyar amb l'objectiu de mesurar la disponibilitat de llibres electrònics i projectes futurs d'implementació a les biblioteques, conèixer les preferències de l'usuari en termes d'accés i matèries, i saber més sobre les condicions de compra i la seva influència sobre el total de la col·lecció.

El 72% de les biblioteques públiques ofereixen ebooks als seus usuaris, i aquelles que encara no ho ofereixen estan plantejant-s'ho per al proper any, sense esperar que hi hagi una demanda per part del client.

L'enquesta es va dur a terme l'estiu passat, quan només uns pocs podien predveure que  s'acceptaria durant les vacances, i era difícil imaginar que el pic de la demanda de la col·lecció de llibres electrònics que es crearia per part dels lectors. Però les xifres sobre la circulació de la col.lecció de llibres electrònics en tan poc temps són contundents.

ebook-circ-april-2010-to-feb-9-20.111.

Segons l'informe, la principal barrera per a un patró de lectura del llibre electrònic és que molts usuaris dels tres tipus de biblioteques no són conscients de la disponibilitat de llibres electrònics en les seves institucions.

No obstant això, l'enquesta revela que els ebooks estan tenint un important impacte en les biblioteques a nivell nacional. L'enquesta va tenir un total de 1.842 respostes, 781 de biblioteques públiques, 364 de biblioteques universitàries, i 697 de biblioteques escolars i tenia diferents propòsits: omplir un buit d'informació sobre llibres electrònics a les biblioteques, mesurar la penetració dels llibres electrònics a la recopilació, comparar l'estat actual de llibres en biblioteques, i identificar tendències que ajudin planificar el futur en aquest àmbit.

Els resultats mostren que les biblioteques tenen un paper fonamental en l'adopció de llibres electrònics.

Alguns aspectes destacats de l'enquesta són:

1. Disponibilitat d'eBooks

Les biblioteques universitàries, en particular, semblen haver assimilat completament els llibres electrònics, amb només el 6% dels enquestats que no disposen de llibres electrònics per als seus usuaris, el nombre mitjà de llibres electrònics disponibles a les biblioteques universitàries és de 33.830.

Entre les biblioteques públiques, el 28% dels enquestats va dir que no disposaven de llibres electrònics, però en aquelles institucions que van respondre afirmativament la mitjana era de 1.529 llibres electrònics.

Les biblioteques escolars van tenir el mínim de llibres electrònics, amb el 67% que declara no haver-los integrat a les seves col·leccions, amb una mitjana de només 49 llibres electrònics disponibles.

2. Circulació d'ebooks

Què ens depara el futur? La majoria dels enquestats va reconèixer que la circulació del llibre electrònic serà similar a l'actual durant el pròxim any. La gran majoria de públiques (84%), acadèmiques (77%), i les biblioteques escolars (65%) consideraven que augmentaria, mentre que només l'1% en cada categoria creia que la seva circulació disminuiria.

La majoria dels enquestats no creu, però, que la popularitat dels llibres electrònics no tingui cap efecte sobre la circulació cada vegada més gran en altres formats com premsa o mitjans de comunicació.

3. Préstec de dispositius

La gran majoria de les biblioteques en l'enquesta presten dispositius lectors (69% públiques, el 63% universitaris, i el 57% de les biblioteques escolars). Només el 7% de les biblioteques públiques, el 11% de les universitàries, i el 6% de les escolars, amb unes xifres del 24%, 26% i 37%, respectivament.

4. Pressupostos per ebooks

L'enquesta va posar de manifest que la quantitat que les biblioteques gasten en l'adquisició de llibres electrònics, encara que relativament petita ara, està creixent considerablement.

Les biblioteques públiques gasten una mitjana de 2,5% del seu pressupost en llibres electrònics, el pressupost destinat per les biblioteques escolars és lleugerament superior amb un 2,7%. No obstant això, en els propers cinc anys, aquest percentatge, tant per a les biblioteques públiques i escolars, es preveu que augmenti al 7,4%.

Les biblioteques universitàries enquestades gasten més, amb un percentatge mitjà del 7,2% en l'actualitat, que s'espera pugi a 18% en cinc anys.

Veure formularis enquesta:

Public Library version (pdf)
Academic Library version (pdf)
School Library version (pdf)

Realitzar l'enquesta per al 2011
Normes