Afegeix un nou comentari

A propòsit d’aquest tema, el passat agost Christine Borgman va publicar un article que ajuda a completar la lectura del informe de l’ARL. Borgman distingeix 4 tipus de dades: observacions (dades meteorològiques o respostes a qüestionaris), dades computacionals (resultats d’executar un model o simulació informàtica), experimentals (resultats de treballs de laboratori) i registres (el que habitualment anomenem documents d’arxiu).

Borgman incideix en les dificultats que experimenten les biblioteques i centres de documentació per a la gestió d’aquest tipus de dades en comparació amb els materials bibliogràfics tradicionals. També analitza els diversos propòsits i mètodes de la recerca basada en dades recollides prèviament per altres investigadors i els arguments per incentivar els científics a compartir les seves dades amb la resta de la comunitat investigadora (arguments polítics basats en compartir els resultats de la recerca finançada amb fons púbics, permetre a altres investigadors realitzar noves anàlisis, facilitar la reproducibilitat dels estudis, etc.).

En definitiva, totes aquestes distincions porten a l’autora a concloure que no hi pot haver una única aproximació a la gestió d’aquest tipus de dades. El text complet de l’article està disponible a http://works.bepress.com/borgman/238/