Afegeix un nou comentari

Un passeig per l’edició digital

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

José Antonio Cordón García
Catedràtic de Bibliografia. Universidad de Salamanca


Anatomía de la edición: el blog de ADR.  [Madrid; Lima]: Anatomía de Red, 2009-  . <http://anatomiadelaedicion.com/>.  [Consulta: 30/09/2016].


Un dels fenòmens més interessants que s’han produït en el món editorial, arran del desenvolupament de les xarxes socials i les tecnologies de la informació, ha estat l’aparició de nombroses pàgines personals i blogs dedicats al món del llibre. Desenvolupades per professionals de l’edició, per amants de la lectura, escriptors, crítics o especialistes de diferent signe, societats comercials o científiques, grups d’investigació, etc., avui dia comptem amb un elenc de pàgines de diferent factura i interès, però que, en el seu conjunt, responen a un ampli ventall d’aspectes relatius a les diferents baules de la cadena del llibre, tant tradicional com digital. Es tracta, a més, de llocs on la reflexió s’uneix a la crítica, a l’anunci de novetats i, sobretot, on es pot fer un seguiment completament actualitzat de les principals circumstàncies que es van produint al sector. Pàgines orientades a debatre la comercialització dels llibres, el disseny, la compaginació o els problemes de caràcter ortotipogràfic o lingüístic que els afecten, els models de negoci sorgits en l’entorn digital, les polítiques editorials, els moviments empresarials, els dispositius, aplicacions i gadgets vinculats amb la lectoescriptura, etc. Un conjunt de propostes que constitueixen un termòmetre permanent d’una activitat que durant anys ha restat opaca al públic en general, i que s’han erigit en llocs de reflexió i debat permanent sobre un sector immers en una dinàmica de transformació accelerada, on els processos de migració digital són cada cop més potents.

A Espanya, són diverses les pàgines que podrien comentar-se com a referents d’aquesta interessant exegesi dels processos editorials. Actualidad Editorial, Antinomias libro, Dosdoce, Los futuros del libro, Lectura Lab, Libros y bitios, Mariana Eguarás, Todo eReaders, Verba volant scripta manent, el blog de Bernat Ruiz, etc., tots ells molt vàlids per a qualsevol persona interessada a conèixer els topants del món del llibre i, sobretot, els canvis que estan experimentant els seus diferents actors.

Un dels blogs pioners, que és ja un referent per als estudiosos del sector, és el que desenvolupen Alberto Vicente i Silvano Gozzer: Anatomía de la edición. Creat ben aviat, el 2009, quan l’edició digital s’estava convertint en una realitat consistent, necessitada d’anàlisis i claus interpretatives per a aquells que començaven a aproximar-s’hi, Anatomía de la edición va aparèixer com una mena de far que va començar a fer llum sobre molts dels interrogants que sorgien al voltant de fenòmens innovadors i, molts d’ells, desconeguts, sobretot quant a les repercussions que poguessin tenir sobre el sector. Les seves infografies sobre l’evolució de l’edició digital, els seus estudis sobre l’ús d’eines de caràcter social en el sector editorial, les seves anàlisis sobre els preus dels llibres electrònics, etc. van anar creant un cos de continguts molt interessant per anar recorrent el laberint incert en el qual s’anaven endinsant els professionals del llibre. Amb el pas del temps el blog va anar incrementant les seves funcionalitats, afegint seccions i prestacions, combinant la pedagogia, amb la informació, amb la tecnologia, i amb la documentació. I ha derivat en el que avui dia podem considerar com una combinació de blog i portal de serveis oferts per l’empresa que sustenta els treballs d’Alberto Vicente i Silvano Gozzer, Anatomía de red, ubicada a Espanya i al Perú. I aquest és un dels aspectes més interessants d’aquest lloc, ja que està mantingut per dues persones que coneixen en profunditat el món editorial, que hi treballen, sobretot en el seu vessant digital, i ofereixen tant productes com formació (desenvolupen, en col·laboració amb la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, l’Escuela de Edición a Madrid, a la Casa del Lector) i desenvolupen, per tant, reflexions que parteixen de la praxi, del coneixement directe, en les quals la prospecció revesteix un ancoratge en la realitat.

Precisament, una de les seves propostes més interessants va ser la creació del Laboratorio de ideas sobre el libro, gràcies al qual disposem d’un seguit d’estudis sobre el sector que van des de les dades globals del seu funcionament a l’estudi de la normativa sobre el llibre o els usuaris.

Les diferents seccions del blog (Eventos, Estrategia editorial, Edición digital, Infografías, Informes, Proyectos destacados, Traducciones) constitueixen un recurs imprescindible per a tots aquells que vulguin mantenir-se al dia sobre els principals fenòmens que afecten el món editorial, amb elaboracions gràfiques (secció d’infografies) summament atractives i innovadores (com el mapa astral de les editorials), amb traduccions d’articles emblemàtics del nou paradigma digital (com l’assaig de Craig Mod, Libros y edición posartefacto) i, en suma, amb una sèrie d’informacions que constitueixen un diagnòstic precís i encertat d’una de les indústries culturals més suggeridores i obertes, sobretot en aquests moments de canvi.