Afegeix un nou comentari

Informe Pew sobre l'ús d'Internet per generacions (2010)

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Tony Hernández-Pérez
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat Carlos III de Madrid
 

Pew Internet & American Life Project. Generations Online in 2010, overview <http://pewinternet.org/Reports/2010/Generations-2010/Overview.aspx?view=all>

Els informes Pew són molt citats pels mitjans de comunicació de tot el món. Solen ser informes, bastant rigorosos, realitzats pel Pew Research Center (PRC), una espècie d'organització no governamental, políticament independent, que proporciona i interpreta dades obtingudes a través d'enquestes i sondejos, realitzats principalment als Estats Units. El PRC es va crear el 2004 i s'organitza al voltant de set projectes: Pew Research Center for the People & the Press; Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism; Pew Internet & American Life Project; Pew Forum on Religion & Public Life; Pew Hispanic Center; Pew Global Attitudes Project, i Pew Social & Demographic Trends Project

L'informe "Generacions en línia 2010", publicat al desembre de 2010, és fruit del Pew Internet & American Life Project. Entre els objectius d'aquest projecte hi ha proporcionar informació sobre l'impacte d'Internet en els nens, les famílies, les comunitats, els llocs de treball, les escoles, la salut i la vida civil i política. Aquest informe és una continuació d'estudis anteriors realitzats amb la finalitat d'analitzar l'ús que fan d'Internet els usuaris en funció de la seva edat, de la generació a la qual pertanyen. Els autors prenen com a base els noms de les generacions que utilitzen William Strauss i Neil Howe en el seu llibre "Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 (Perennial, 1992), encara que divideixen la del" baby boom "en dues (els més joves i els més vells de la generació del "baby boom".

Figura 1
Fig I: Les generacions i el percentatge que representen en la població dels EUA i en l'ús d'Internet

Els resultats mostren que el 79% dels americans majors de 18 anys utilitzen Internet habitualment. Els joves entre 18 i 45 anys estan sobrerepresentats, i els més adults, estan infrarrepresentats. Per exemple, la generació del mil·lenni representa el 30% de la població adulta dels Estats Units però són el 35% dels usuaris d'Internet, mentre que la generació silenciosa, i el 7% de la població, representen només el 5% dels usuaris d'Internet.

Un 21% de la població encara no utilitza la xarxa. D'aquests, el 31% afirma que no ho fa perquè no li interessa, el 12%, perquè no tenen un ordinador, el 10%, perquè opinen que és molt car, el 9%, perquè consideren que és molt difícil, i el 7%, perquè creuen que és una pèrdua de temps. Els percentatges restants són per una gran varietat de raons: des dels que creuen que no ho necessiten fins als que pensen que són massa vells per a aprendre'n.

L'informe afirma que la generació del mil·lenni (entre 18 i 33 anys) segueix sent la que fa un major ús d'Internet, especialment a través de dispositius mòbils i sense fil i són clarament més actius en l'ús de xarxes socials, missatgeria instantània, escoltar música per ordinador, jugar en línia o participar en mons virtuals. No obstant això, els usuaris de la generació X (34-45 anys) i majors són més actius en altres activitats com visitar llocs web governamentals o consultar informació econòmica.

En general, sembla existir una tendència a que certes activitats claus d'Internet siguin cada vegada utilitzades de forma més uniforme entre tots els grups d'edat, de manera que les diferències en l'ús d'Internet per grup d'edat es redueixen. Per exemple, encara que les generacions més joves són els que utilitzen més les xarxes socials, el grup que més ha crescut des de 2008 ha estat el dels majors de 74 anys. Si el 2008 només el 4% d'aquest grup d'edat utilitzaven aquests serveis, el 2010 han passat a ser el 16%.

 Figura 2
Fig II: Els canvis en l'ús de les xarxes socials, 2008-2010, per generació

El mateix passa amb el visionat de vídeos en línia o amb escoltar música per Internet. En aquest última activitat, el grup més jove de la generació del "baby boom" ha passat del 28% al 48% en només cinc anys. I viceversa: si la recerca d'informació sobre salut era abans una activitat típica dels adults més vells, ara és la tercera activitat en línia per a tots els usuaris d'Internet, incloent als joves entre 18 i 33 anys d'edat. Segons l'informe, l'única activitat que ha disminuït en un grup d'edat és l'ús de blocs justament en aquesta generació del mil·lenni, segons sembla, a favor de les xarxes socials. En qualsevol cas, en totes les activitats, la tendència és la mateixa: es redueixen les diferències en els percentatges d'ús d'Internet entre les generacions.

Figura 3
Fig III: Evolució del percentatge d'usuaris que escolten música, 2004-2009, per generacions

 Figura 4
Fig IV: Evolució del percentatge d'usuaris que treballen habitualment amb el seu propi bloc, 2008-2010, per generacions

L'ús del correu electrònic i dels motors de cerca segueixen sent les dues activitats en línia més importants. Entre les generacions de gent gran, la que menys utilitza el correu electrònic són els majors de 74 anys, amb un 88%. Doncs bé, només el 73% dels adolescents d'entre 12 i 17 anys el fan servir perquè prefereixen la missatgeria instantània, mentre que el percentatge d'ús habitual del correu entre els joves de 18 i 33 passa a ser el 96%.

L'ús d'Internet per buscar informació sobre salut ha esdevingut la tercera activitat més important: el 83% dels usuaris utilitzen Internet habitualment per a això. Ja no són només els més grans els que busquen informació sobre malalties: també els joves busquen informació sobre alimentació o bellesa i efectes sobre la salut. I ja no són només els joves els que compren productes per la xarxa o s'informen a través d'ella, sinó que també els adults han après a fer-ho i a refiar d'això, encara que són els usuaris entre 56 i 73 anys els més proclius a avaluar i donar qualificacions a productes i serveis o a fer donacions.


 Figura 5
Fig V: Ús d'activitats per Internet, per percentatge d'usuaris que l'utilitzen per generacions

L'informe està basat en una sèrie d'enquestes realitzades a 2.252 persones majors de 18 anys, i les dades brutes de l'enquesta es poden obtenir a la pàgina de Data Sets de pewinternet.org, on es pot comparar l'estudi amb les dades d'altres enquestes de Pew. Algunes preguntes difereixen en funció del grup d'edat a què es enquesta. Per exemple, les preguntes sobre salut, a les generacions de majors, són sobre l'assiduïtat amb que busquen a Internet informació sobre malalties, tractaments mèdics, medicina alternativa, etc., Mentre que als joves el que se'ls pregunta és si busquen informació sobre salut, dietes, activitats físiques, etc. Resulta interessant comparar aquest estudi de tendències als Estats Units amb el recent estudi La societat de la informació a Espanya 2010, elaborat per la Fundació Telefónica, que conté, en alguns casos, dades similars entre els internautes al nostre país.