Afegeix un nou comentari

Una altra enhorabona, aquesta des de la mateixa Facultat. Tant de bo el Bib blok ens porti animades converses acadèmiques i professionals, i si aconseguim engrescar alguns alumnes de tant en tant, encara millor! M'he anat a mirar les dades del 2009 especialment encuriosida pel tema dels llibres electrònics; potser des del punt de vista de la recerca no són una eina destacada, però sí que els donaria millor puntuació per a la tasca docent, cada vegada hi ha més bons manuals electrònics. Veig que l'estudi dóna dades d'ús i també sobre la percepció dels acadèmics de la importància de cada tipus de recurs, i aquí les dades són sorprenents i alhora evidencien la naturalesa humana. M'explico: En el cas dels llibres electrònics queda molt coherent; coincideix el nombre d'investigadors que en fan un ús freqüent amb els que els consideren una font molt important, i a l'altre extrem també el 46% que no els ha utilitzat mai amb un 40% que no els valoren gens. Però aquesta lògica no es dóna en les dades sobre l'ús i l'opinió sobre els recursos web de lliure accés de la disciplina ni tampoc en el cas dels canals participatius com la Viquipèdia i els blogs. Els recursos web s'utilitzen poc però estan més ben valorats, un 64% manifesta no utilitzar-los mai i només un 13% no els dóna cap importància i per l'altre cantó només un 3% en fa un ús freqüent, en canvi el 17% els veuen com una font molt important (no arribem a aquest 17% ni afegint-hi el 9% que en fan un ús ocasional!). La diferència en el cas dels recursos interactius posa de relleu que se'n fa més ús (8% freqüent i 22% ocasional, però són pocs els que els valoren com a molt importants (5%). No sé què en direu els que teniu experiència en l'anàlisi d'aquest tipus de respostes, a mi m'ha semblat molt interessant poder contrastar l'ús amb l'opinió, i el que m'hauria agradat trobar-hi és alguna relació amb la finalitat dels usos dels diferents recursos. Com podeu comprovar, jo els blogs els llegeixo el diumenge, formen part del meu lleure, tot i que hi he "pescat" molts enllaços i idees útils per a les classes, quina opinió donaria en un qüestionari? Doncs, sincerament, crec que segons el moment en que m'enganxi.