Què pensen les biblioteques dels seus sistemes d'informatització?

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Marina Salse Rovira
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

— Breeding, Marshall (2010). "Perceptions 2009: an international survey of library automation". Library Technology Guides, january 22, 2010. <http://www.librarytechnology.org/perceptions2009.pl>.  [Consulta: 15/12/2010]

Marshall Breeding porta ja molts anys seguint l'evolució del programari que ajuda a gestionar les nostres biblioteques. Les seves publicacions han estat nombroses al llarg dels anys però potser cal citar especialment dues tasques laborioses i ben portades a terme que són un referent en el món de l'automatització bibliotecària. Per una banda, hi ha el lloc web "Library Technology Guides", que porta ja 14 anys ajudant-nos a seguir les novetats del sector. D'altra banda, hi ha les seves col·laboracions anuals en el número d'abril de la revista Library Journal, on la secció "Automation systems marketplace" ens permet seguir l'evolució del mercat.

L'article que ressenyem apareix publicat en línia dins de "Library Technology Guides" i ens presenta una aproximació al mercat dels sistemes integrats de gestió de biblioteques (SIGB) des d'una perspectiva diferent a la que ens té acostumats. En els seus articles de Library Journal Breeding treballa a partir de les dades que ofereixen les companyies del sector i abasta no només els SIGB sinó també altres productes d'automatització. En la recerca que comentem avui, les dades se centren exclusivament en els SIGB i els subministradors de la informació són les pròpies biblioteques d'arreu del món. L'enquesta, que Breeding ha anat realitzant anualment des de 2007, persegueix avaluar la satisfacció dels usuaris amb el SIGB que tenen instal·lat i l'opinió que els mereix l'emergent mercat dels sistemes de codi obert. Tot i que es defineix com d'abast internacional, la veritat és que la resposta  més alta ha estat l'obtinguda en el mercat anglosaxó. Per aquest fet, els resultats reflecteixen fonamentalment l'opinió en aquest àmbit geogràfic.  

L'article presenta els objectius, metodologia, resultats i conclusions d'una forma molt clara i permet, a més, enllaçar amb les estadístiques completes obtingudes, les quals són cercables per SIGB, per categoria de programa i per demografia. Gràcies a aquesta segona eina podem veure, per exemple, fins a quin punt l'Estat espanyol hi és representat. Així, veiem que 11 biblioteques espanyoles han respost i que una cerca per SIGB ens ensenya que algunes d'aquestes usaven Absys, Sabini o Biblio3000. Tanmateix, representen una part tan petita de l'enquesta que no tenen lloc, i és lògic que així sigui, en les conclusions finals.

La lectura de l'article m'ha deixat un regust agredolç. Dolç perquè està molt ben fet, molt ben estructurat i s'han preocupat de fer interactiva la base de dades de resultats. Agre perquè els resultats millors se'ls emporten programes sense implantació al nostre país i perquè t'agradaria que alguna biblioteca més de les nostres terres hagués respost i així tenir una visió més completa de la valoració que se'n fa dels sistemes "locals". En qualsevol cas, hi ha conclusions que resulten molt interessants, com ara veure que, sobre el terreny, l'interès en els sistemes oberts és molt menor del que la teoria sembla indicar i que, a més, les empreses que donen suport a aquests productes en l'àmbit anglosaxó no són gaire apreciades. També és curiós observar, en un àmbit ja purament comercial, quins són els productes més valorats i els menys valorats i és especialment interessant veure que els més ben situats són sistemes destinats a petites unitats d'informació. El que s'emporta la matrícula d'honor és un sistema anomenat Apollo, de l'empresa Biblionix, de relativament nova creació i que es distribueix com a servei (software as a service, SaaS) exclusivament als EUA. Però, es clar, ara mateix només podem mirar-lo de lluny.

Per als que tinguin curiositat per veure quina valoració se'n fa dels seus sistemes, dir-los que el gruix dels grans sistemes que tenen implantació al nostre país, com Millennium, Aleph o Virtua, es troben a la part mitja-alta de la taula. Mr. Breeding creu que és normal que sistemes de tanta complexitat informàtica no figurin al capdamunt de tot, ja que, com més gran és el sistema, més complex és assolir la satisfacció total.

En resum, un article curiós, senzill de llegir, amb una base de dades complementària molt agradable i fàcil de consultar. Recomanable per aquelles biblioteques que es plantegin canvis de sistema, sempre i quan tinguin clar que els sistemes locals els trobaran poc representats.

Comentaris