Moltes companyies consideren els certificats de sistemes de gestió com una bona eina per millorar la credibilitat de les organitzacions, ja que garanteixen que un producte o servei compleix amb els estàndards dels clients. Tot i això, gestionar múltiples certificacions pot arribar a perjudicar el rendiment empresarial degut a un possible conflicte d’interessos. Ara, un estudi que ha comptat amb la participació dels investigadors de la UB Business School Merce Bernardo i Claudio Cruz-Cazares ha identificat tres combinacions de certificats que, de manera fiable, milloren el rendiment de les companyies portugueses.

Els resultats d’aquesta recerca s’han publicat a International Journal of Production Economics el desembre de 2019 sota el títol Do multiple certifications leverage firm performance? A dynamic approach. Els coautors de l’estudi són Alfonso Hernandez-Vivanco (Universitat de Barcelona; EUSS), Pedro Domingues, Paulo Sampaio (Universidade do Minho), Merce Bernardo and Claudio Cruz-Cazares (Universitat de Barcelona).

En concret, els resultats suggereixen que el certificat ISO 9001 podria ser el principal impulsor del rendiment empresarial en diferents combinacions de certificats de sistemes de gestió. Aquestes millores serien visibles en les vendes, actius i l’ús eficient del capital. Aquest estàndard certifica el compliment de requisits de qualitat segons principis de gestió com una clara orientació al client, la participació de la gent, l’enfocament dels processos i la millor contínua. A la vegada, tot això hauria de garantir que els consumidors adquireixen productes i serveis fiables que compleixen tant amb les seves necessitats com amb els requisits legals.

A més del certificat ISO 9001, els investigadors també van analitzar els certificats ISO 14001 i OHSAS 18001. El certificat ISO 14001 estableix els criteris per a la implantació d’un sistema de gestió respectuós amb el medi ambient. Per tant, aporta garanties que l’empresa està reduint el seu impacte mediambiental. Per la seva banda, l’OHSAS 18001 proporciona un marc per identificar, controlar i reduir els riscos per a la salut i la seguretat al lloc de treball, amb l’objectiu de constatar que l’organització considera prioritària la salut i seguretat dels seus treballadors.

Els investigadors van identificar tres combinacions de certificats de sistemes de gestió que, de manera fiable, aporten millores en el rendiment empresarial. El certificat ISO 9001 és el factor comú en totes aquestes combinacions, que són: 1) ISO 9001; 2) ISO 9001 + ISO 14001; 3) ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001. Les companyies acreditades per aquests estàndards milloren el reu rendiment en relació a les vendes, actius i l’ús eficient del capital. Tot i això, els resultats no mostren evidències de cap canvi significatiu en el rendiment empresarial en les companyies que estan acreditades pel certificat ISO 14001 i OHSAS 18001, bé sigui combinats o individualment. Per la seva banda, l’adopció de l’ISO 9001 + OHSAS 18001 només registra millores substancials en la rendibilitat de les vendes.

En general, les evidències aportades per aquest estudi suggereixen que les companyies poden gestionar de manera eficient la complexitat derivada de múltiples certificats de sistemes de gestió i beneficiar-se’n.