El Consell Social de la Universitat de Barcelona ha concedit el premi José Manuel Blecua al Dr. Alfonso Hernández Vivanco pel seu article “Sustainable Innovation through management systems integration” publicat a la revista ‘Journal of Cleaner Production’. La distinció reconeix el millor article derivat d’una tesi doctoral llegida i defensada públicament a la UB durant els darrers 5 anys.

“L’estudi va néixer de la necessitat d’explorar com la manera de gestionar els processos interns d’una organització poden portar-la a millorar la seva innovació en la recerca de la sostenibilitat empresarial”, explica Hernández. L’article, que  com a coautors a dos membres de la Business School (la doctora Mercè Bernardo i el doctor Claudio Cruz-Cázares), es basa en la integració dels Sistemes de Gestió (ISG) com el motor de la innovació sostenible, tant a nivell de processos com de productes.

“Prenem com a base que la ISG s’enfoca en complir amb els requeriments de diversos grups d’interès” argumenta Hernández, que inclouen a clients, medi ambient i societat entre d’altres, “i que per tant és reconeguda com una pràctica enfocada a la sostenibilitat”. Els autors van realitzar un estudi empíric enfocat a fabricants d’espelmes europeus i llatinoamericans i, després d’obtenir una mostra de 40 companyies, van observar que les empreses més integrades adopten tecnologies de producció més netes. “Aquestes tecnologies faciliten la introducció de productes més sostenibles al mercat”, especifica Hernández.

No obstant això, el doctor en Ciències Empresarials per la UB Business School considera que “la ISG no sembla tenir un paper important pel que fa a la innovació d’aquests productes“. Segons el Dr. Hernández, la investigació realitzada “és pionera a explorar aquest tema en companyies que pertanyen a diversos països amb realitats econòmiques diverses” i obre un camp d’investigació que “podria tenir impactes rellevants, no només a nivell acadèmic, sinó empresarial en el que es refereix a la recerca de la sostenibilitat “. 

Reconeixement als doctorats

Amb aquest tipus de premis, la UB posa en relleu un dels seus actius més importants, els programes de doctorat, així com un dels elements clau per valorar la qualitat d’aquests programes, les publicacions derivades de les tesis doctorals. I és que la formació adquirida en els programes de doctorat de la UB ha de servir per millorar el coneixement sobre la realitat que ens envolta, per iniciar i potenciar una recerca d’alta qualitat i per tornar a la societat els coneixements adquirits.

Els objectius d’el premi José Manuel Blecua són impulsar la imatge dels estudis de doctorat de la Universitat de Barcelona, destacar i donar a conèixer la doble vessant d’investigació i desenvolupament de qualitat originada en els programes de doctorat de la UB i mantenir un contacte més fluid amb els doctorats, estrenyent les relacions de recerca i transferència de coneixements en benefici mutu.

El doctor Alfonso Hernández Vivanco també va ser guardonat recentment amb el premi extraordinari de doctorat del curs acadèmic 2018-2019 de la UB Business School i pròximament entrarà a formar part del departament d’Empresa com a professor lector.