DSCF4066editededitedLa innovació en els sectors econòmics tradicionals ha sigut el fil conductor de l’última sessió del programa ‘Tardes con el Director’, organitzat per la Universitat de Barcelona Business School en el marc de l’Executive MBA. En aquesta ocasió, el ponent escollit va ser el director de l’empresa de transport de mercaderies Tomás Expediciones, S.A., Aristarco Tomás. La sessió va tenir lloc el passat 25 d’abril de 2018 a la Facultat d’Economia i Empresa.

Durant la sessió, el directiu va discutir amb els estudiants de l’Executive MBA com trencar amb els esquemes d’una empresa familiar i adaptar-se a l’entorn canviant d’un sector tradicional, com és el cas del transport per carretera. També es van tractar altres temes, com el paper de la tecnologia i el medi ambient com a actors clau per al futur del sector, la optimització i coordinació de recursos, i els reptes de mercats com l’escandinau o rus, on l’empresa ha sigut pionera entre la industria del transport espanyola.

Tomás Expediciones és una empresa familiar en la seva tercera generació, amb més de 75 anys d’experiència en el sector del transport terrestre. L’empresa ha emprès canvis d’envergadura en l’àmbit de gestió per adaptar-se als canvis logístics i tecnològics, sense deixar de banda aspectes com la qualitat o el medi ambient.

Aquest ‘Tardes con el Director’ és el primer de l’any 2018. Destacats directius d’empreses han passat per les aules de l’Executive MBA dins del marc d’aquest programa. En cursos acadèmics anteriors,han tingut l’oportunitat de trepitjar les classes el director general internacional de Fluidra, Pere Ballart; el soci i conseller delegat del Grup Fesal Invers, José Enrique Alarcón; els socis fundadors d’Universitas,  Carlos Garza y Manuel Flores; i la consellera delegada de la Fundación Cares, Helena Borbón Porta, entre otros.