Les multinacionals són les principals empreses contractants dels estudiants recentment graduats del Màster d’Empresa Internacional de la UB Business School. La primera promoció d’aquest programa de postgrau –que es va posar en marxa el curs acadèmic 2018/19– acaba d’accedir al mercat laboral. Al cap de pocs mesos de completar el màster, els nostres estudiants han començat a treballar a companyies globals com LG, Lufthansa, Erns & Young i SAP.

La indústria de la Tecnologia/Telecomunicacions representa pràcticament la meitat dels contractes firmats pels nostres estudiants (45%). Alguns exemples són SAP, NCR Corporation, Safened, Nubalia, etc. Aproximadament, 15% han començat a treballar a companyies de la indústria del Transport/Viatges (Lufthansa, TravelPerk). Un altre 15% ha entrat a empreses del sector dels Béns de Consum (LG, Varta). El 25% restant s’ha incorporat a Consultories (Ernst & Young) o Institucions Financeres (Banc Nacional de Liechtenstein), entre d’altres.

Molts dels nostres estudiants decideixen quedar-se a Barcelona una vegada completat el màster. De fet, el 53% dels nous contractes s’han firmat amb empreses amb seu o un volum considerable d’operacions a la ciutat. La majoria són estudiants estrangers (85%) que han decidit desenvolupar una carrera professional a Barcelona després d’haver completat el programa de la UB Business School. Aquests estudiants procedeixen d’Alemanya, Àustria, Argentina, Uruguai, Brasil i Índia. El segon destí més popular entre els estudiants és Alemanya (23%), mentre que altres estudiants s’han traslladat a Itàlia, Liechtenstein o altres ciutats espanyoles per treballar.

El càrrec i funcions més habituals entre els exestudiants del Màster d’Empresa Internacional quan comencen a treballar s’inscriuen en l’àrea de la Gestió General (38%). En torn a un 15% dels nous contractes són dins de l’àrea de Ventes i Màrqueting, mentre que una xifra similar d’estudiants ha acceptat ofertes en l’àmbit de la Consultoria. Així mateix, alguns estudiants han començat a treballar com a professionals en Estratègia Corporativa (8%) o bé com a Business/Data Analysts (8%). El 15% restant treballa en altres àrees de l’empresa.