En els últims anys, els canvis socials derivats del ràpid envelliment de la població, una major esperança de vida i el desig de les persones grans de viure de manera independent, han exercit pressió sobre els sistemes sanitaris i de benestar. Aquest context està impulsant la demanda de robots socials de companyia i entreteniment i, en conseqüència, els productors i distribuïdors estan interessats a saber com aquests robots socials són acceptats pels consumidors.

Segons l’article “How do Consumers’ Gender and Rational Thinking Affect the Acceptance of Entertainment Social Robots?”, publicat a la revista científica International Journal Of Social Robotics, els autors van dur a terme una anàlisi per determinar com el gènere i el pensament racional dels consumidors predeterminen la intenció d’ús.

Els resultats de l’estudi, coescrit per l’investigador de l’UB Business School Santiago Forgas-Coll i Ruben Huertas-Garcia, en col·laboració amb Antonio Andriella, i Guillem Alenyà, mostren que les diferències de gènere són importants. Mentre les dones assenyalen la influència social i el gaudi com els principals motius per tenir un robot social, els homes consideren que la seva utilitat és la raó principal per tenir-ne un i, com a factor diferencial, la facilitat d’ús. En quant al sistema de raonament, les diferències més significatives es produeixen entre els individus que utilitzen un sistema més heurístic, que declara la influència social com la raó principal per a l’ús d’un robot, en comparació amb els consumidors més racionals, que consideren la facilitat d’ús com un factor diferencial.

Els autors creuen que “ja hi ha robots al mercat per casa, com els aspiradors o els de cuina, però els més sofisticats són cars i encara estan poc desenvolupats. Tot i això, estem segurs que durant la pròxima dècada la robòtica progressarà molt i anirem a comprar robots de companyia i entreteniment a les botigues com ara comprem tabletes. Sens dubte és el futur”.