Back to Publications

La terminologia comptable de les Normes internacionals d’informació financera (NIIF)

En una època de crisi econòmica com la que estem patint, la terminologia té una importància cabdal. La majoria dels economistes opinen, quan el que necessitem és que diagnostiquin. I en aquesta fase de la crisi no tenim encara diagnòstics perquè els termes es confonen entre qui parla i qui escolta.


Jordi Martí Pidelaserra

Articles a Revistes Peer-Reviewed

Comptabilitat