Go back

Roman Jordi Adillon Boladeres

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa