Go back

Núria Casamitjana Badia

Professor/a del Màster d'Empresa Internacional