Go back

Patricia Elgoibar

Contact

|

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

  • Estudiants de Doctorat

    cpolitpo7@alumnes.ub.edu

    Elio ShijakuPatricia Elgoibar