Go back

Jaume Gil Lafuente

Contact

|

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

  • Estudiants de Doctorat

    asantoca11@alumnes.ub.edu

    Jaume Gil Lafuente, | Maria Ángeles Revilla Camacho