Go back

Montserrat Guillén Estany

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

  • Estudiants de Doctorat

    albertpitarque95@gmail.com

    Montserrat Guillén Estany