Go back

Carlos Rafels Pallarola

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa