Go back

Vesna Vlaisavljevic

Contact

|

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a