Documentació requerida

Per tal de fer la revisió administrativa s’han de presentar els següents documents:

  1. Còpia del títol de grau o equivalent.
  2. Còpia del certificat acadèmic del grau o equivalent. Cal que contingui el període d’estudi en cursos acadèmics, les assignatures, les hores o crèdits de cada assignatura, les qualificacions obtingudes en cada assignatura i el sistema de qualificació.
  3. Còpia del títol de màster.
  4. Còpia del certificat acadèmic del màster. Cal que contingui el període d’estudi en cursos acadèmics, les assignatures, les hores o crèdits de cada assignatura, les qualificacions obtingudes en cada assignatura i el sistema de qualificació,
  5. Còpia del passaport, NIE o DNI.

Per tal d’entregar la documentació correcta cal seguir aquests passos (en ordre):

  1. Legalització (en cas que sigui necessari)
  2. Traducció (en cas que sigui necessari)
  3. Còpia compulsada

Més informació sobre els processos de legalització, traducció i obtenció de còpies compulsades: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

Podeu fer arribar la documentació per correu postal o en persona a:

Oficina de Màsters i Doctorat (OMD)
Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal, 696
08034 Barcelona