L’estudi “Increasing integrative negotiation in European organizations through trustworthiness and trust” va confirmar que els representants dels treballadors, la gestió dels quals es percep com confiable, té una major influència en la negociació, particularment en el que fa a la integració en oposició a qüestions distributives. I és la confiança la que fa de mediadora en aquesta relació.

Segons l’article recentment publicat a la revista científica “Frontiers in Psychology” per la nostra investigadora Patricia Elgoibar i altres investigadors d’altres universitats, la negociació integradora en la qual els ocupadors i els empleats creen valor és una necessitat important en l’ actual context.

Els autors creuen que les negociacions laborals col·lectives en les organitzacions es centren tradicionalment en qüestions distributives com el salari, les hores de treball o les vacances. No obstant això, la situació actual exigeix la inclusió d’altres qüestions com el treball en remot, la sostenibilitat i la prevenció de riscos, la millora dels quals és un gran repte per a les organitzacions.

L’objectiu de l’estudi és explorar el procés de negociació entre la direcció i els representants dels treballadors, analitzant els rols de confiança i fiabilitat. A més, per aconseguir aquests resultats, els autors han recopilat dades de 614 gestors de recursos humans de diferents organitzacions d’onze països europeus que ofereixen una perspectiva global de la qüestió a escala europea.