143775620La integració dels sistemes de gestió proporciona el recolzament administratiu necessari per impulsar l’adopció de tecnologies de producció menys contaminants, segons un estudi publicat recentment pels investigadors de la UB Business School Alfonso Hernandez-VivancoMerce Bernardo i Claudio Cruz-Cazares a la revista científica Journal of Cleaner Production. Aquesta afirmació és vàlida tant per a països desenvolupats com per a aquells en vies de desenvolupament, asseguren els autors. En canvi, la integració dels sistemes de gestió no sembla tenir cap efecte significatiu en el desenvolupament d’innovacions sostenibles de productes. En aquest sentit, els autors sostenen que per tal d’aconseguir un enfocament sostenible cal invertir més esforços en el desenvolupament de productes.

Els autors d’aquest estudi han sigut dels primers en relacionar empíricament la integració dels sistemes de gestió, l’adopció de tecnologies de producció menys contaminants i innovacions de producte a països amb diferents contextos econòmics. Tot i així, els resultats han d’analitzar-se amb precaució. En concret, els investigadores analitzen la situació actual de determinats fabricants d’espelmes  a Europa i Amèrica Llatina, però altres empreses o bé empreses d’altres sectors podrien no estar representades per aquests resultats. El consum tradicional d’espelmes al llarg de la història ha determinat l’elecció dels fabricants d’espelmes com a objecte d’estudi, ja que permet analitzar països en fases diverses de desenvolupament econòmic. A més, aquest sector sempre s’ha vist envoltat pel debat sobre la contaminació i els efectes sobre la salut.

Hernandez-VivancoBernardo i Cruz-Cazares suggereixen que la integració dels sistemes de gestió afavoreix l’eliminació de la contaminació i els efectes socials al seu origen. No només promou innovacions en el procés, sinó que també proporciona el recolzament estratègic necessari perquè les innovacions siguin sostenibles. D’altra banda, els investigadors subratllen que no existeixen diferències evidents en termes d’innovació sostenible entre Europa i Amèrica Llatina.

L’estudi també destaca que les grans empreses són més innovadores en termes d’adopció de tecnologies de producció menys contaminants, ja que disposen de més recursos per invertir en nova tecnologia. Malgrat tot, no es perceben diferències relacionades amb el desenvolupament d’innovacions sostenibles entre grans i petites empreses. D’altra banda, les empreses joves semblen estar més predisposades a desenvolupar innovacions sostenibles de productes. En qualsevol cas, l’edat de les companyies no és determinant a l’hora d’adoptar tecnologies de producció menys contaminants.

Els investigadors de la UB Business School seguiran estudiant les fórmules de gestió necessàries per aconseguir una major sostenibilitat, el que inclou l’anàlisi de l’entorn dinàmic en què operen les companyies. Les futures investigacions dels autors també abordaran la tendència creixent d’innovar a xarxes obretes i col·laboratives per satisfer uns stakeholders cada cop més exigents.