Universitat de Barcelona Business School

La Universitat de Barcelona Business School és el centre per a la recerca i l’ensenyament de postgrau en empresa a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB).

La UB, fundada el 1450, és la universitat pública més important de Catalunya que compta amb l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és un dels centres de recerca més rellevants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.

La UB Business School, creada el 2014, recull la llarga tradició en formació de qualitat i en activitats de recerca d’excel·lència a nivell internacional. Prepara professionals i investigadors capaços d’aportar solucions als reptes actuals i futurs de les organitzacions.

ENSENYAMENTS

Actualment, la UB Business School compta amb més de 130 estudiants i 100 professionals i investigadors que participen en diversos programes orientats a  la recerca i a les sortides professionals.

  1. L’Executive MBA (EMBA) és un programa presencial que s’imparteix al llarg d’un any acadèmic. Aporta als professionals una visió àmplia sobre la direcció d’empreses, les habilitats i tècniques en la gerència de negocis en un entorn actual competitiu i cada cop més canviant i complex.
  2. El Màster de Recerca en Empresa és un curs d’un any de durada que té com a objectiu oferir als estudiants la metodologia i les habilitats tècniques per desenvolupar la recerca centrada en la competitivitat dels negocis. El Màster de Recerca en Empresa també proporciona el coneixement i la perícia per poder començar a preparar la tesi doctoral.
  3. El Màster d’Empresa Internacional és un programa oficial d’un any que té com a objectiu oferir als estudiants coneixements avançats sobre aspectes bàsics de gestió d’una empresa internacional en els àmbits de les finances i la comptabilitat, el màrqueting, les operacions, els recursos humans i la direcció estratègica.
  4. El nostre Doctorat d’Empresa és un curs exclusiu dins el sistema universitari català en què els estudiants poden desenvolupar activitats de recerca d’alt nivell en negocis i direcció d’empreses. En aquest curs acadèmic centrat en la recerca es fa un seguiment i se supervisa els doctorands de manera estructural; també se’ls proporciona una activitat curricular participativa que es completa amb una àmplia oferta de seminaris de recerca, workshops i conferències.
  5.  L’escola d’estiu i els cursos de postgrau permeten als participants d’especialitzar-se en estudis concrets amb reconeguts professionals i investigadors dins aquestes àrees.
RECERCA

L’objectiu de la UB Business School és el de convertir-se en un aparador atractiu per a la recerca i les activitats acadèmiques que tenen lloc a la Facultat d’Economia i Empresa en un entorn acadèmic internacional, especialment en les següents àrees de recerca: Estratègia i Emprenedoria, Tecnologia i Direcció d’Operacions, Comptabilitat, Finances, Màrqueting i Direcció General.

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL

La UB se situa sistemàticament entre les millors 25 universitats de més de 400 anys i és l’única universitat espanyola entre les 200 millors universitats del món, segons els rànquings internacionals més destacats.

La UB participa en diverses xarxes universitàries internacionals, incloent-hi el Grup Coimbra i la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), en què la UB sobresurt com l’única institució espanyola.

La UB Business School ha fet una aposta important per la internacionalització creant programes impartits parcialment o totalment en anglès, l’impuls de cursos de docència conjunta amb universitats estrangeres, un augment de la mobilitat d’investigadors i doctorands a centres de recerca de fora de l’Estat espanyol, l’ampliació de la xarxa Alumni internacional i els programes de pràctiques internacionals.