La Universitat de Barcelona s’ha situat entre les 100 millors institucions del món segons la primera edició de 2021 del Ranking Web of Universities i del Times Higher Education World University Rankings, al considerar la seva dimensió internacional.

En tots dos rànquings, la nostra institució ha estat l’única universitat d’Espanya situada entre les 100 primeres posicions. La Universitat de Barcelona puja al lloc número 92 del Ranking Web of Universities i al lloc 91 de les universitats més internacionals segons les dades del Times Higher Education World University Rankings.

El Ranking Web of Universities és una iniciativa desenvolupada pel Cybermetrics Lab, un grup d’investigació pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per mesurar el rendiment de les universitats sobre la base de la seva presència i impacte a internet.

D’altra banda, Times Higher Education va publicar el World’s Most International Universities 2021 utilitzant la puntuació dels estudiants internacionals, la del personal internacional, la puntuació de la coautoria internacional i les mètriques de reputació internacional recollides pel THE World University Rankings 2021.