L’Executive MBA de la UB Business School ha donat la benvinguda a un grup de 25 estudiants aquest curs 2019-20. Aquesta nova fornada d’estudiants destaca pel seu perfil professional consolidat i un elevat grau d’internacionalització del programa. En concret, els alumnes disposen de vuit anys de mitjana d’experiència laboral prèvia en l’àmbit de l’empresa. Així mateix, hi ha 10 nacionalitats representades en el programa i els estudiants internacionals suposen el 92% de la classe.

L’EMBA és un programa destinat a professionals, de manera que els estudiants disposen d’una extensa carrera professional en sectors molt diversos del món de l’empresa. En concret, el 20% dels alumnes procedeix de l’àmbit de la banca i finances. Els sectors dels recursos humans, consultoria, vendes i gestió de projectes representen un 12% cadascun. Així mateix, un 8% dels estudiants ha desenvolupat la seva carrera laboral en el sector jurídic, un 4% en logística i un altre 4% en màrqueting.Els alumnes de l’EMBA tenen 32 anys de mitjana. De manera generalitzada, van realitzar estudis universitaris en l’àmbit dels negocis i administració d’empreses (36%). D’altra banda, un 28% de la classe són enginyers o arquitectes. En menor grau, també hi ha llicenciats en l’àmbit de les ciències socials (16%), dret (8%), Psicologia i recursos humans (8%), logística (4%) i màrqueting (4%).

Aquest any, la proporció d’estudiants internacionals ha crescut en 19 punts percentuals respecte al curs passat. Els estudiants procedents d’Amèrica constitueixen el grup més nombrós (76%), seguit d’Europa (20%) i Àsia (4%).

Pel que fa a la distribució per gènere, el programa compta amb un 68% d’homes i un 32% de dones. El percentatge de dones s’ha incrementat des del curs passat, quan les dones representaven un 27%. La UB Business School està compromesa amb l’eliminació de les diferències de gènere en l’entorn de l’empresa. De fet, la UB Business School ha posat recentment en marxa el programa “Beques dona directiva”, que finança un 50% del preu de la matrícula per promoure la transició de les dones cap a posicions de lideratge i alta gestió.

El director de l’EMBA, Xavier García Marimón, va donar la benvinguda als estudiants que van iniciar el curs el dia 27 de setembre de 2019.