El percentatge de dones al Màster d’Empresa Internacional (MIB) ha arribat al 70% al curs 2019-20. Tot i que la bretxa de gènere es va reduint en l’educació superior en l’àmbit de l’empresa, les dones encara estan infrarrepresentades en molts programes universitaris a nivell global. El percentatge de dones matriculades al MIB al curs acadèmic 2018-19, quan es va posar en marxa el programa, va ser del 46%. Això va suposar arribar pràcticament a paritat de gènere. Un any més tard, hem sobrepassat amb escreix la ràtio 50:50 entre homes i dones.

La directora del Màster d’Empresa Internacional, Dra. Merce Bernardo, explica que no existia la voluntat expressa d’arribar a aquesta xifra durant el procés d’admissions. “Tot i així, la comissió acadèmica està satisfeta de poder contribuir a l’educació de dones internacionals, líders i empoderades”, ha afirmat.

La classe del MIB de 2019-20 és un grup divers de 32 estudiants altament capacitats procedents de tots els racons del món. La gran majoria d’estudiants vénen d’Europa (53%), seguits d’Amèrica del Nord (22%), Àsia (13%), Amèrica del Sud (9%) i Àfrica (3%). En total, la classe compta amb representació d’estudiants de 19 nacionalitats. A més, tres estudiants se sumaran al grup durant el primer semestre, dins del marc del programa d’intercanvi Erasmus+.

De manera majoritària els estudiants del MIB disposen d’un títol universitari en l’àmbit de la gestió d’empreses o empresa internacional de centres prestigiosos com, per exemple, l’Institut de Tecnologia de Karlsruhe, Universitat de Tilburg, Universitat de Varsòvia, Universitat Bogaziçi, Universitat George Mason i Universitat Corvinus de Budapest, entre d’altres.

L’edat mitjana dels estudiants és de 25 anys. El grup de “menors de 25 anys” representa el 69% del total, seguit dels estudiants menors de 30 anys (25%) i els estudiants majors de 31 anys (6%).