Vés al contingut

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Aquesta és una funcionalitat demanada pels usuaris a Moodle però que no ha estat implementada encara. Tenim la possibilitat d'obtenir aquest llistat però no d'una forma directa.
Per fer això cal crear una activitat "Consulta" oculta als estudiants.

Només haurem d'afegir el nom de la consulta i un valor qualsevol a la opció 1:

Desem canvis i visualitzem, ara només caldrà fer clic a "Visualitza respostes (0)"

I escollir el format desitjat per descarregar el nostre llistat d'alumnes amb cognoms, nom, niub, grup i la resposta desada, columna aquesta darrera que podem eliminar.

En cas de necessitar afegir el correu electrònic dels estudiants, es pot descarregar el llistat des de la pestanya "Exporta" del llibre de qualificacions i fer un collage, amb la precaució d'eliminar al professorat del llistat de l'activitat consulta, fàcilment identificable per tenir nub en comptes de niub.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte