Actualizació a la configuració SSO de l'activitat Zoom al campus Virtual

Quan creem una nova reunió des de la activitat Zoom a Campus Virtual...

 

Dins de l'opció “Seguridad” veureu que només disposeu de les opcions “Código de acceso” i “Sala de espera”.

 

Donat que la reunió es crea en un entorn validat amb SSO de la UB, aquesta opció ja està activada per defecte.

Si, per cap motiu concret, voleu modificar aquesta opció, cal anar al portal web https://ub-edu.zoom.us/ i modificar la reunió fen clic al botó “editar”

A les opcions de seguretat podreu editar els tres paràmetres disponibles

Paraules clau:

Perfil: