Adreça alternativa, una dada de contacte imprescindible

Us recordem la importància de tenir emplenat el camp Adreça alternativa amb un compte de correu personal, actiu i diferent del vostre compte @ub.edu.

Si oblideu la vostra contrasenya o en cas que el PAU no pugui contactar amb vosaltres a través del compte UB, és una via alternativa que ens resultarà de molta utilitat.

Podeu accedir per emplenar-lo, modificar-ho o simplement confirmar que el que teniu posat és el correcte per: Intranet – Àrea Personal – Dades de contacte

Si teniu qualsevol, contacteu amb el PAU.

Paraules clau:

Perfil:

Categoria PMF: