Com agrupar diferents grups d'alumnes en un sol curs

Només cal crear el curs en qüestió i, des de CEL, fer clic al botó +:

Seleccionar Gestiona Inscripcions UB GIGA:

Fer clic a la icona del llapis que es troba al costat dret del codi:

I, a l'apartat de grups, afegir els que hi falten separats per comes (no amb espais):

Paraules clau:

Perfil: