COM INCRUSTAR UN POWERPOINT AL CAMPUS VIRTUAL

En aquesta PMF veurem com podem incrustar un PowerPoint al Campus Virtual.

  • Primer de tot, cal pujar el nostre arxiu pptx al nostre espai del http://nuvol.ub.edu/. Per això només cal obrir el nostre espai i arrossegar el fitxer al directori on volem emmagatzemar l’arxiu.

 

  • Cliquem a l’arxiu per tal que aquest s’obri al Powepoint del nostre núvol.