Com fer comentaris qualificant una tasca i que la resta de professorat del curs no rebi notificacions?

Quan qualifiquem una tasca i afegim comentaris a l'apartat Comentaris, tothom que tingui el rol professor al curs, rebrà notificació a la seva bústia de correu.

Ens referim al comentari que fa de canal de comunicació entre el professorat i l'alumnat, ja que aquest últim pot respondre.  La notificació que es genera, la reben tots els usuaris del curs que tenen el permís per qualificar una tasca.

O si es fa des de l'apartat de qualificació de la tramesa (clicar al botó Qualificació, on es mostrarà més adient per llegir/respondre):

Com hem dit abans, el missatge el veuran tots els participants amb permís de qualificar al curs i això pot ser molest donat que, potser, no tot el professorat ha d'estar al cas d'aquesta activitat.

Per evitar que el sistem enviï aquestes notificacions, cal fer els comentaris a l'apartat Comentaris de Retroacció.

 

Comentaris de retroacció 

Primer cal activar-los a la configuració de la tasca a l'apartat Tipus de retroacció (per defecte sols ve activat Comenta el PDF):

Un cop fet el canvi, desar-los amb el botó corresponent del final del formulari.

 

Després quan cliquem al botó Qualificació des de la pàgina de les tasques trameses, la caixa per fer els comentaris apareix sota la de qualificacions:

 

Es poden fer comentaris (desar els canvis sempre) sense especificar la qualificació (per si es vol fer en un altre moment). 

A l'alumnat li apareixen al costat del quadre d'activitat de la tasca:

 

En aquest cas sols el professorat pot fer els comentaris (l'alumnat no pot contestar), sols el veurà l'alumne en qüestió i la resta de professorat del curs no rebrà notificacions tampoc al respecte.

 

Veure també Com afegir comentaris a les tasques, on expliquem les dues vies per fer-los.

Paraules clau:

Perfil:

Categoria PMF: