Interval de sessions i enregistraments amb Collaborate LTI

Quan entrem al programador de Collaborate, aquest ens ensenya per defecte la sala del curs i el llistat de sessions futures.

Podem canviar aquesta opció amb el desplegable de la cantonada superior dreta:

Podem filtrar per la opció per defecte de “Totes les sessions futures”, “Totes les sessions anteriors” i les “Sessions en un interval”, en aquest darrer cas podem seleccionar l’interval als camps de data, que ens apareixeran a sobre del llistat de les sessions :

En el cas de seleccionar el llistat dels enregistraments, aquest per defecte ensenya només els enregistraments dels darrers 30 dies:

Aquí podem seleccionar al desplegable els “Enregistraments dins d’un interval” al igual que a les sessions:

Seleccionarem un interval superior i veurem com es mostren totes les gravacions anteriors:

 

Paraules clau:

Perfil:

Categoria PMF: