Restringir una reunió de Zoom a un grup concret de Campus

Si ens interessa restringir una reunió de zoom per a un grup concret de campus, una opció interessant és:

  • Programar una reunió a zoom de la forma habitual:

    Es pot afegir un codi d'accés si és vol afegir un extra de seguretat.
  • Entrem a la reunió i copiem l'enllaç URL de la reunió que acabem de crear:
  • Caldrà publicar aquest enllaç al campus virtual, com a URL o bé com a una etiqueta afegint una restricció de grup:

    A la descripció es pot afegir el codi de seguretat de la reunió si hem decidit afegir-ho:

  • Com a últim pas caldria amagar als estudiants qualsevol instància que faci referencia a programador de zoom, per tal de que els alumnes no puguin accedir mitjançant el programador, tot i que sinó disposen del codi de seguretat tampoc ho podrien fer:

     

Paraules clau:

Perfil: