Tasca retroacció

Com avisar que s'ha pujat un arxiu de retroacció?

En qualificar les tasques est pot pujar un arxiu a cada alumne, amb els comentaris o contingut que es consideri per comunicar aspectes relatius al treball que han enviat.

Es pot activar als paràmetres de configuració de la tasca, a l'apartat Tipus de retroacció:

Cal diferenciar, però, entre Comentaris de retroacció  i Arxius de retroacció.

Catalan