Gestio_aules

Desanul·lar cursos des de CEL

L'eina de creació i gestió de cursos CEL està en constant actualització per tal d'adaptar-se a les necessitats docents. Amb la última actualització, ara CEL permet als professors i coordinadors desanul·lar  cursos que han estat prèviament anul·lats (és a dir, eliminats des de CEL).

Trobareu els cursos anul·lats a la nova pestanya Cursos anul·lats:

Catalan

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

S'ha sincronitzat l'oferta formativa que hi ha a GR@D amb l'eina CEL de creació de cursos al Campus Virtual UB. S'ha evolucionat per motius tècnics i per millorar la funcionalitat pel professorat:

Catalan

Com copiar rúbriques entre cursos?

Les rúbriques d'avaluació de tasques que tenim en un curs les podem emprar també a d'altres cursos on hi figurem amb rol Teacher.

Partim d'una rúbrica que tenim creada a una tasca del curs A i la volem fer servir a un altre curs, B.

Al nou B cal crear la tasca corresponent triant rúbrica com a mètode de qualificació als paràmetres de configuració i desar els canvis.
Tot seguit, es mostrarà l'apartat Qualificació avançada de la tasca amb diferents opcions.
Clicar a l'icona/opció "Crea un formulari de qualificació nou a partir d'una plantilla".

Catalan

Pages