Com qualificar una tasca?

Per qualificar una tasca, un cop els alumnes han enviat les seves trameses, entrem a la tasca i tenim dues opcions:

Visualitza/Qualifica totes les trameses porta a l'informe on es mostren tots els alumnes, amb diferents dades: estat de la tramesa, data, fitxers...etc, i també apareix el botó Qualificació a totes les trameses:

El botó Qualificació obre les opcions de qualificació on es pot visualitzar el contingut de la tramesa (sempre que sigui en format PDF). 

En aquesta guia ràpida també s'expliquen les opcions de qualificació i correcció d'una tramesa d'una activitat Tasca.

Paraules clau:

Perfil:

Categoria PMF: