Com puc afegir comentaris a les Tasques?

Podem inserir comentaris a les tasques que tramet l'alumnat de dues maneres, en l'apartat Comentaris o en els Comentaris de retroacció.

Comentaris de les trameses:

Hi ha el comentari que fa de canal de comunicació entre el professorat i l'alumnat, ja que aquest últim pot respondre.  El missatge que es genera, el reben tots els usuaris del curs que tenen el permís per qualificar una tasca.

(El professorat no rep un missatge avisant de la resposta de l'alumnat, hi ha una petició al tracker de Moodle per incorporar-ho)

Alumnat

En entrar a la tasca, a l'apartat per enviar el seu treball veuran:

Si cliquen a Comentaris, s'obre una caixa per poder escriure i desar-lo:

 

Quan l'alumnat faci aquest tipus de comentaris, el professorat sols el podrà veure quan l'alumne hagi fet la seva tramesa.

Per fer-ho cal anar a Visualitza/Qualifica totes les trameses des de la mateixa pàgina de la tasca (clicant al nom des de la pàgina principal del curs):

O des del menú d'administració de la Tasca:

 

Es mostraran les dades corresponents de l'alumnat i els seus enviaments:

En clicar a sobre de Comentaris (1) es pot llegir/respondre des d'aquí mateix, tot i que no és molt accessible. Millor, clicar al botó Qualificació, on es més adient per llegir/respondre:

Com hem dit abans, el missatge el veuran tots els participants amb permís de qualificar al curs.


Comentaris de retroacció 

En aquest cas sols el professorat pot fer els comentaris (l'alumnat no pot contestar), sols el veurà l'alumne en qüestió i la resta de professorat del curs no rebrà notificacions al respecte.

Per tal que sigui possible fer-los, primer cal activar-los a la configuració de la tasca, a l'apartat Tipus de retroacció (per defecte sols està activat Comenta el PDF):

Quan cliquem al botó Qualificació des de la pàgina de les tasques trameses, la caixa per fer els comentaris apareix sota la de qualificacions:

 

Es poden fer comentaris (desar els canvis sempre) sense especificar la qualificació (per si es vol fer en un altre moment). 

A l'alumnat li apareixen al costat del quadre d'activitat de la tasca:

 

 

Paraules clau:

Perfil: