Campus Virtual UB - Prova pilot

Durant el segon semestre del curs acadèmic 2018-19, s’iniciarà una prova pilot a la plataforma docent Campus Virtual UB que s'ha traslladat al núvol (https://campusvirtual.ub.edu), amb la participació dels ensenyaments de Grau següents:

  • Enginyeria informàtica
  • Economia
  • Estadística
  • Filosofia

A continuació es relaciona la calendarització que es seguirà per a la prova pilot:

  • El professorat implicat podrà accedir a la nova plataforma UB a partir del dia 21 de gener de 2019, on trobarà els seus cursos creats, corresponents a les assignatures de segon semestre que tingui assignades a GR@D. L’alumnat accedirà a partir del dia 28 de gener. L’adreça d’accés serà: https://campusvirtual.ub.edu/
  • La setmana del 17 al 21 de desembre de 2018, des d’ATIC UB s'han migrat tots els cursos dels ensenyaments implicats en la prova pilot a la plataforma docent del núvol, per tal que a partir del 21 de gener de 2019, el professorat pugui importar els continguts del seu curs anterior si li cal.
  • En cas que el professorat ja tingui creat el seu curs del segon semestre a la categoria 2018-19 actual, a partir del dia 9 de gener deixarà de tenir-hi accés i es migrarà a la plataforma al núvol per tal que el pugui seguir usant a partir del dia 21 de gener.
  • Si un professor no tenia curs creat anteriorment, podrà contactar amb la Unitat de Docència del CRAI a partir del dia 21 de gener, on l’ajudaran a crear-lo.

   Des de principis de gener, tot el professorat i alumnat implicat poden consultar el material d’ajuda que estarà disponible al nou portal del Campus Virtual UB: http://www.ub.edu/campusvirtualub/

En concret, podeu consultar:

Les consultes, dubtes, etc., es resoldran com sempre, presencialment des dels Punts de Suport a la Docència del CRAI, des del Servei d’Atenció als Usuaris del CRAI de la UB, o directament des de la Unitat de Docència del CRAI.