Com crear una Retroacció (enquesta)?

Guia explicativa sobre com afegir una activitat de retroacció (enquesta) al Campus Virtual. Podeu consultar la videoguia a:
 
URL: http://hdl.handle.net/2445/49261

L'activitat Retroacció permet crear una enquesta personalitzada per recollir les respostes dels participants.

1. Anem la pàgina principal del nostre curs i fem clic a Crea activitats d'aprenentatge:

2. Es desplegarà la finestra de Crea activitats d'aprenentatge, on haurem de clicar la pestanya de  Activitats. A continuació, fem clic a Retroacció:

3. A la capsa de Nom s'introdueix el nom de l'activitat i al camp de sota es pot afegir una descripció d'aquesta, la qual es pot mostrar o ocultar clicant  la casella Mostra la descripció a la pàgina del curs.

4. Si es clica l'apartat Disponibilitat (llistat de noms situat a la dreta a de la pantalla), podrem definir les dates d'obertura i tancament de l'activitat.

5. A Paràmetres de la pregunta i de la resposta podrem configurar els paràmetres de la retroacció, a Enregistrament dels d'usuaris podrem decidir si mantenir en l'anonimat els usuaris. També podem determinar si volem rebre notificacions de les retroaccions, que envien els participants a la secció Habilita notificació de les trameses

6. A continuació, a l'apartat Després de la tramesa, podem definir un missatge que rebrà cada participant en acabar.  També podem incloure la URL d'una pàgina web a la que volem que es dirigeixi l'alumnat un cop finalizti l'enviament, clicant a la casella de Enllaç de l'activitat següent

7. A l'apartat Paràmetres comuns de mòduls es permet assignar l'activitat a grups o agrupaments; al camp Mode de grups podem ocultar o fer visible l'activitat a la pàgina del curs.

 

8. A l'apartat Restriccions d'accés, podem definir els paràmetres que condicionen l'accés a l'activitat. A la icona amb forma d'ull, es mostrarà en gris si l'usuari no compleix la condició.

9. En l'apartat Compleció de l'activitat, podrem establir terminis d'entrega per comprovar que l'activitat ha sigut tramesa.  A més de permetre la visualització de la constància de l'entrega al mateix alumnat, en l'apartat Visualització requerida. En els darrers apartats 

 

Paraules clau:

Perfil: