Com puc configurar una tasca per treballar amb grups d'alumnes?

Primer de tot és necessari crear els grups d’alumnes (veure PMF Com crear grups d'alumnes?) que han de realitzar la tasca i després agrupar-los en un Agrupament (veure PMF Com crear agrupaments?). 
D’aquesta manera Moodle farà servir aquest agrupament per trobar el conjunt d’alumnes a qui va dirigida la tasca.
Un cop hem establert els grups i l’agrupament que els conté, és necessari habilitar els Grups Visibles o Grups Separats en "Mode de grup" al paràmetres del curs, abans de crear una nova tasca per tal de poder editar els paràmetres del lliurament posteriorment.

Una vegada fet,cal seguir els passos que s'expliquen a continuació:

1. Entrar a la tasca i clicar a la icona d’administració per obrir el desplegable:

2. Al desplegable, clicar a Edita paràmetres per entrar als paràmetres de configuració.

3. A l’apartat Paràmetres de la tramesa en grup figuren els camps que afecten al treball en grup:

Si no es tria cap agrupament, es farà un grup per omissió que no reflectirà els grups creats prèviament i tan bon punt un estudiant faci una tramesa s’assignarà a tots els alumnes del curs.

Un cop els alumnes han fet la tramesa, en entrar a qualificar, des de la tasca i la pantalla de qualificació individual, a l’apartat de qualificació a Paràmetres de la tramesa en grup, es pot forçar l’aplicació de la nota a tots els participants del grup.

En aquesta guia ràpida també s'explica el procés per configurar-la.

Perfil: