Com obtenir una llista dels alumnes inscrits al curs des del qualificador?

Per obtenir una llista dels inscrits al curs, entrem al qualificador des de l'enllaç de la capçalera les opcions d'usuari sota el nostre nom a la página Els meus cursos:

Tot seguit s’obrirà l’apartat Informe del qualificador. Clicar sobre la pestanya Exporta:

A continucació, cal clicar a la pestanya Full de càlcul Excel:

Paraules clau:

Perfil: