Aspectes generals

Botó "Marca com a feta" a la plana principal del curs.

A la nova versió de Moodle 3.11 ens trobem amb millores a la finalització manual de les tasques dels alumnes.

Com moure les seccions/temes del curs?

A banda de moure els elements creats al curs (vegeu PMF) també podem moure les seccions/temes del curs.

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Com moure elements dins d'un curs

Per moure els diferents elements dins d'un curs només cal que feu clic a la fletxa que hi ha a sota de cadascun d'ells:

Com desactivar les notificacions del Campus Virtual

Per tal de desactivar la rebuda de notificacions del Campus Virtual haureu de seguir les següents passes:

App mòbil

Instal·leu l'APP del App Store o del

Com qualifico a les actes?

D’acord amb el calendari establert, s’han generat les actes del segon quadrimestre d’aquest curs 2018/2019 i us inf

Com puc consultar el llistat d'alumnes matriculats?

S'han implementat noves funcionalitats en l’aplicació dels llistats d’alumnes matriculats disponibles pel professor

Primers passos al Campus Virtual UB

En el document següent, trobareu la informació bàsica per a començar al campus Virtual de la UB al núvol.

Pages