Canvi de rol

Canvi a la ubicació del canvi de rol al Campus Virtual

El Campus Virtual permet canviar el nostre rol (de professor a altres rols, com ara alumne, o professor no editor) per tal de fer proves de visualització al nostre curs.